Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türkiye’nin ilk nükleer santral projesini yürütmekte olan AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’ye Akkuyu NGS İkinci Ünitesi için Sınırlı Çalışma İzni verdi.

Sınırlı Çalışma İzni; sunulan dokümanların, TAEK tarafından ayrıntılı incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda verilmiş olup, gelinen bu nokta Akkuyu NGS 2. Ünite lisanslama sürecinin önemli bir aşamasıdır.

Sınırlı Çalışma İzni’nin alınması ile ilgili konuşma yapan AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva “Akkuyu NGS 1 Nolu Ünitesi için çalışma izni ve inşaat lisansının alınmasına yönelik yürütülen süreç kapsamında, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. proje şirketinin ekibi tarafından, sunulması gereken dokümanlarda aranan şartlar ve başvuru kuralları titizlikle incelenmiştir.Akkuyu NGS  2 No’lu Ünitesinin Sınırlı Çalışma İzni başvurusu kapsamında uzmanlarımız, elde ettikleri deneyimlerinden istifade ederek, verimli bir ekip çalışması yürütmüşlerdir” ifadelerini kullanmıştır.

Akkuyu NGS 2. Ünitesi için Sınırlı Çalışma İzni başvurusu kapsamında AKKUYU NÜKLEER A.Ş. tarafından Ön Güvenlik Analiz Raporu (ÖGAR), Olasılıklı Güvenlik Analizi (OGA) ve ünitenin güvenli çalışmasını gösterir diğer teyit edici dokümanlar hazırlanarak TAEK’e sunulmuştur.

Sınırlı Çalışma İznine istinaden; ilgili ünitenin, nükleer adanın güvenliği açısından önemli olan yapıları hariç, tüm yapı ve montaj çalışmalarına başlanabilmektedir. Bu çerçevede, temel çukurun hazırlanması, zemin etütleri ve diğer çalışmalara başlanacaktır.

Gelinen aşama, Proje için önemli aşamalardandır. Sınırlı Çalışma İzninin alınmasını müteakip, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. proje şirketi tarafından, Akkuyu NGS 2. ünitesi  için İnşaat Lisansı alınacak ve temel beton imalatına başlanılacak olup, bu aşama Akkuyu NGS 2. Ünitesinin inşaatı için resmi başlangıç noktası olacaktır.

Bilgi:

Akkuyu NGS Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında Mayıs 2010 tarihinde imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma kapsamında yürütülen, Türkiye’nin ilk nükleer santral projesidir. Akkuyu NGS VVER-1200 güç üniteleri, en son teknoloji olan 3+ nesil reaktörleri olup, bütün güvenlik gereklilikleri doğrultusunda gelişmiş güvenlik sistemlerine sahiptir.  Akkuyu NGS Projesi; birinci Ünitesi 27 Şubat 2017 tarihinde işletmeye alınan Novovoronej NGS-2 Projesi (Voronej Bölgesi, Rusya) baz alınarak gerçekleştirilen Rus seri nükleer santral projesidir. İnşaatı tamamlandıktan sonra, kurulu gücü 4800 MW olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali yılda yaklaşık 35 milyar kW/s elektrik üretecektir. Santralin işletme ömrü 60 sene olup, bu süre 20 sene daha uzatılabilecektir. Akkuyu NGS çoğunluk hissedarı Rosatom Devlet Kuruluşudur. Proje, BOO modeline göre (build-own-operate, yap-sahip ol-işlet) gerçekleştirilmektedir. Uzun vadeli sözleşme kapsamında AKKUYU NÜKLEER A.Ş., santralin tasarımına, inşaatına, işletilmesine ve işletmeden çıkarılmasına ilişkin yükümlülükleri üstlenmiştir.

Source: AKKUYU NÜKLEER Basın Merkezi