23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle AKKUYU NÜKLEER A.Ş. bir çocuk resim yarışması düzenliyor. Yarışma ulusal düzeyde gerçekleştirilecek olup başta Türkiye’nin ilk Nükleer Güç Santrali’nin inşaa edildiği Mersin ili olmak üzere Türkiye’nin her yanından çocuklar katılabilecektir.
1 - 15 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan yarışmaya 6 ila 14 yaşındaki çocuklar 6 ila 10 ve 11 ila 14 yaşlar için iki kategoride katılabilecektir. Tüm katılımcılara yarışma anısı olarak birer elektronik sertifika gönderilecektir. Her kategoride beş kazanan belirlenecek, kazananlara AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’den çizim setleri ve hatıralık hediyeler takdim edilecek, ayrıca bir aylık çevrimiçi resim kursuna katılım hakkı verilecektir.
Yarışmacıların resimleri teknik performans, sanatsal ifade ve yarışma temasına uygunluk açısından puanlanacaktır. Bu yılki yarışma teması “Temiz Gelecek için Temiz Enerji” olacaktır. Katılımcılar çalışmalarında, artan enerji talebinin karşılanması açısından nükleer santral yapımı öneminin altını çizerek sera gazı üretmeyen ve böylece gelecek nesiller için çevrenin korunmasını sağlayacak bir güç kaynağı olan nükleer enerjinin rolünü vurgulamalıdır.
Yarışmaya katılmak için resmin taraması veya fotoğrafı hazırlanarak info-mersin@akkuyu.com e-posta adresine   “AKKUYU NÜKLEER Resim Yarışması” başlığıyla gönderilmelidir. Yarışma başvuruları 01 Nisan 2021 tarihinden 15 Nisan 2021 tarihine kadar gönderilebilir. Yarışmaya katılmak için gönderilecek e-postaya katılımcının fotoğrafı ile birlikte ismi, soyadı, yaşı, eğitim gördüğü kurum, resmin adı ve yarışmada ödül kazanılması halinde ödüllerin gönderileceği adres bilgilerinin yer aldığı bir form eklenmesi zorunludur. Bu formda ayrıca yarışma katılımcısının yasal temsilcisi, katılımcının kişisel bilgilerinin işlenmesi için onam vermesi zorunludur. Katılımcıların çalışmaları AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin resmi Instagram ve Facebook sayfalarında şu etiketlerle paylaşılacaktır: #akkuyu, #akkuyunükleer, #Akkuyu23Nisan, #TemizGelecekİçinTemizEnerji and #AkkuyuResimYarışması.
Yarışma sonuçları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na kadar belirlenecek ve AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin internet sitesi ile Facebook ve Instagram hesaplarından duyurulacaktır. Yarışma jürisi AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin Mersin’deki Kamu Bilgilendirme Merkezi çalışanlarından oluşacaktır.
Çocuk resim yarışması düzenlenmesi AKKUYU NÜKLEER A.Ş. için oldukça güzel bir gelenek haline geldi; şirketimiz ilk çevrimiçi resim yarışmasını 2020 yılında Rossotrudniçestvo Federal Ajansı Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği ile birlikte düzenlemişti. Türkiye’nin dört bir yanından 100’den fazla genç sanatçı bu yarışmaya katılmıştı.
Yarışmaya katılım başvurusu 
Kişisel verilerin işlenmesine izin verme 


Source: AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Basın Servisi